À la Une

TV

La télévision est un monstre. Avide de temps, de bruit, de fureur… Quand elle échappe de la fiction pour nous remontrer à la vie réelle, celle que nous connaissons parfaitement, elle élude, élague, manipule, cache, exagère, moque, elle se comporte comme un monstre de conte de fée, aussi méchant que bête.

La télévision et ses torses agités qui jouent tous les soirs une partie de poker menteur, les chaines de flot continu que nous connaissons tous rivalisent de démagogie (le gout du sang, de la sueur et des larmes) pour se disputer quelques milliers de suiveurs (followers, oui, ce sont, à leur manière des réseaux sociaux). De ce nombre dépend leurs ressources, de leurs ressources le retour sur investissement, et les salaires de leurs têtes de gondole.

Cette télévision n’a pas besoin de beaucoup d’espace, un bureau, quatre experts ou journalistes ou invités (l’invité est souvent seul face à deux journalistes eut un expert) et un donneur de cartes ou croupier selon qu’il s’agit d’une table de poker ou une table de chemin de fer. Des dossiers de l’écran sans film puisque le film, c’est nous.

Et le flot se met en place comme une tranche napolitaine, une tranche de tour de table, une tranche d’images, une tranche d’engueulades. Le sujet abordé, c’est nous. Ou plutôt ce qu’ils pensent que nous devrions être. Nous et nos sondages, nous et nos colères, nous et nos ras-le bol-des grèves, ras-le-bol des impôts, nous et notre indiscipline, nous et notre soif du toujours plus, nous et Poutine, nous et Macron. Et quelquefois des directs (live): Macron à la plage, Macron à la campagne, Macron à l’usine. Philippe au gouvernail, Philippe à la manœuvre.

Et souvent le dézingage par la recherche du mot d’esprit. La bonne société fait toujours consensus contre un seul. Il faut isoler d’abord pour démolir ensuite. En général ceux qui sont hors de leur jeu, de leur univers de petites souris éduquées en milieu protégé. Revoyez le film Ridicule de Patrice Leconte et vous aurez tout compris.

Ridicule de Patrice Leconte : la preuve de l'existence de Dieu ...

Michel Ralle i la Espanya politica i social: una discussió raonable

Cette intervention a été faite le 16 mai dernier, à l’invitation de différents groupes de recherche de l’Université Autonome de Barcelone et grâce à l’initiative prise par le professeur Pere Gabriel Sirvent:

Grup de recerca del Projecte d’investigació ESNACAT (« Espanya i nació a Catalunya ») de la UAB (HAR2015-67173P, MINECO/FEDER)
Grup de Recerca d’Història Social i Obrera(GRHISO)
Grup de Recerca República i Democràcia (GERD)

«…no pot estudiar-se sense passió tot allò que es refereix “a tots els homes del món, quan s’uneixen entre ells en societat i treballen i lluiten i es milloren ells mateixos” -com escrivia Gramsci al seu fill Delio en una de les darreres cartes escrites abans de morir-, però realitzat amb tot el rigor possible.»

Josep Fontana,

Raonaments i desqualificacions, 

Ara, 19 de juny de 2014.

Michel Ralle

Començaré per unes notes personals. Vaig conèixer a Michel Ralle als primers noranta. Ensenyant d’Institut amb 20 anys de carrera, estava buscant la oportunitat de tornar a la recerca universitària desprès de vint anys d’allunyament mes o menys voluntari. De l’Alma Mater m’havia allunyat per considerar-la com un lloc d’intrigues mes que de solidaritat intel·lectual. Només sabia que volia treballar sobre el segon franquisme i més particularment, en el tema de la producció del discurs jurídic del règim franquista. El motiu era personal, una cosa com buscar a donar-l’hi mes substancia al que jo havia conegut com a fill d’exiliat dins de la pròpia cultura familiar, la que vivia i que coneixia només per les estades regulars que feim a casa dels avis, a la caseta familiar del passatge de León, cantonada Rosselló-Cartagena quan el meu pare va aconseguir que l’hi donessin el seu passaport al any 56.

  1. Miche Ralle, l’investigador

Per poder conèixer els criteris nous de la recerca que rondava en torn a la historia política d’Espanya, com molts, vaig anar seguint el seminari de Bernard Vincent que llavors es donava al Collegi d’Espanya de Paris. Naturalment, la figura mes destacada de l’hispanisme d’aquells anys era  en Carlos Serrano. La seva figura corresponia, fa o no fa, a les meves preocupacions, car, com la presenta Jean François Botrel, el actual mes avançat memorialista del hispanisme francès, en Carlos Serrano era “un intellectuel engagé, un homme de convictions, …, et un homme de réflexion.».

L’únic que no m’acabava de convèncer era que en aquells anys, Carlos Serrano estava eixamplant els seus espais de recerque fins àmbits que no m’interessaven tant com a fons d’estudi, historia gràfica, historia cultural. Però un dia vaig tenir la sort d’assistir a una conferencia de Michel Ralle en el seminari de Bernard Vincent. Aquest home modest, amb facultats oratòries no molt excepcionals, desprovist de la capacitat de seducció que tenia en Carlos Serrano,  donava una conferencia sobre un tema d’aquells que son transversals: l’ús de la bandera roja en els actes public dels sindicats i corporacions als anys del naixement del socialisme espanyol.

Vaig pensar que aquest home podria ser el que m’acompanyés fin on volia anar. Quan el vaig conèixer, deixava la Universitat de Franche-Comté per ocupar una plaça de catedràtic a la Sorbona.

L’hi vaig demanar una cita, ens vam veure, xerrant del tema que m’interessava i vaig adonar-me compte de que, més que un director de recerques possible, era un home que disposava d’una molt gran cultura històrica i política i de coneixements que entroncaven amb els meus espais d’interès i que d’ell en podria aprendre molt no únicament en qüestions de mètode sinó també en qüestions de fons i, més difícil de valorar, aprendre una forma d’humanisme exigent, el que venia d’una cultura pròpia, la de la historia critica francesa, en que, en els anys seixanta el marxisme havia influenciat a molts investigadors. I resulta que va ser un excel·lent director. Tot el que jo escrivia ho llegia, criticant a vegades les meves afirmacions o aproximacions, la falta de distancia amb el tema que tractava, el meu estil i la meva poca preocupació per la ortografia, es a dir tots els defectes d’un neo-investigador prolífic. Em va integrar al seu seminari que prosperà fins a la seva jubilació. Aquest seminari es on, amb forta presencia, es trobaven i debatien vàries generacions d’investigadors, francesos però també molts col·legues espanyols o americans.

Michel Ralle ha publicat pocs llibres en solitari, mes aviat veia com essència de la recerca les col·laboracions, per això en la bibliografia que publica el centre d’estudis de la Sorbona, finalment no n’hi ha cap, però se’n compten mes de vint en que col·laborà o que naixeren de la seva iniciativa. Als últims anys m’explicava que en tenia un per fer, no sé si era el compendi de tot el seu treball sobre el socialisme espanyol, de la seva fundació fins avui, incloent la ruptura que constituí la escissió derivada de la creació de la tercera internacional.

Vull insistir en el fet que la seva concepció del estudi d’un fenomen històric s’articulava en torn de dos conceptes bàsics:

El primer es el de continuïtat.

Podem afirmar que va explorar tots els aspectes declinats de la formació del moviment obrer, de les seves estructuracions tant del punt de vista de la història i de la sociologia de les organitzacions com de les seves compenetracions o relacions en aspectes mes individuals, memòries, arxius personals i sociabilitat en sentit ample. A la introducció d’un article que va publicar a l’any 1981, quan era resident a la Casa Velázquez, Les socialistes madrilènes au quotidien ,deixava aparèixer el que era la seva preocupació:

… combien décisif serait pour l’historien de savoir comment dans la fâbrica, le taller, la obra se vivaient les revendications, la grève, la révolte ou la discipline d’une association ou d’un parti. Combien plus déterminante encore serait la connaissance de la vie quotidienne sur le lieu de travail, des diversions, des « circuits » culturels populaires etc…1

La realitat es que no es tractava per Michel Ralle de donar lliçons, perquè el seu pensament sobre el moviment obrer d’aquell temps i en aquest cas de la agrupació de Madrid del PSOE dels principis s’havia construït amb gran paciència sobre la base d’un anàlisis d’arxius, quasi 3000 fitxes, que l’hi donaven la oportunitat de desenvolupar, sempre amb certa “retenue”, una visió mes concreta possible del que podia ser un partit obrer sense cap filtro que fos la premsa, el discurs o la ficció, tot això reivindicant l’usatge de les eines pròpies a la sociologia:

…l’approche sociologique d’une des organisations décisives du parti socialiste ouvrier ne constitue pas l’explication en dernière instance de ses choix politiques. Elle livre cependant plus qu’une simple illustration sur les avatars de sa vie concrète, puisqu’ évoquer la nature de l’implantation du parti c’est toucher aux conditions d’élaboration de sa théorie.

També entrava en aspectes teòrics com la recepció del marxisme o el fenomen europeu de bolxevisació als anys vint i trenta i el seu lligam amb el socialisme espanyol2. Igualment podia interessar-se a moments diferents que el voltant dels segles XIX i XX, com quan analitza el concepte de HNP3 o de les problemàtiques lligades a la qüestió de la transició a la democràcia i al socialisme dins de la estratègia dels comunistes durant el franquisme. També va escriure sobre la percepció de les vagues del 1962 a França4.

El que més em semblava positiu i estimulant era el fet que no es tractava de separar l’estudi del antifranquisme de l’estudi del franquisme, del socialisme, de l’anarquisme i del comunisme, dels nous moviments socials, o de fer que la guerra civil fos com l’únic àmbit d’estudi d’interès per qui s’adonava a la historia de la Espanya contemporània. Llavors existia la possibilitat de sortir dels criteris empàtics que sempre havien rodejat el estudi francés de la qüestió política a Espanya reduint-la a la guerra civil vista pràcticament com fet autònom. Per sortir-ne, van ajudar molt primer els historiadors tan espanyols com francesos que havien estudiat els temps anteriors, segle XVIII i XIX. D’aquests últims, podem senyalar la figura mes coneguda, la d’en Joseph Pérez, que havia sigut el seu director de tesis en la Universitat de Bordeaux, tesis que tractava del naixement del socialisme espanyol.

El segon era el de la interdisciplinarietat.

Tampoc Michel Ralle es limitava al estudi dels fets cronològics, l’encadenament fatal dels adveniments. Estava interessat per les aproximacions sociològiques i culturals. Per poder fer-lo s’havia d’avançar amb molta diplomàcia perquè en el hispanisme clàssic, als primers seixanta, l’estudi de la literatura, i sobretot de la literatura del segle d’or, era dominador, deixant al estudi filològic i cultural el estatut de disciplines subalternes. Tampoc eren vist amb simpatia els estudis contemporanis per la seva implicació en temes polítics i socials. Aquest fenomen noi era específicament propi dels estudis hispànics, ho era dels estudis històrics o de ciències socials a França. Per tant, uns mestres d’aquell temps van intentar desmuntar aquesta doble barrera disciplinaria.

Albert Dérozier, catedràtic a la Universitat de Besançon que havia sigut el seu col·lega, fou un dels iniciadors d’aquest moviment. Un dels primers, va utilitzar les eines de la pròpia literatura, proponent la problematització de la relació entre literatura i història. Al mateix moment, a la Universitat de Montpellier, el jove titular Edmond Cros feia el mateix, desenvolupant dintre dels estudis hispànics, el concepte de sociocritica, de perfil clarament marxista i influenciat per la lectura de Georg Lukacs y Lucien Goldmann5.

Las actes del Sext congres d’hispanistes que precisament s’havia fet a Besançon al mes de març 1970. Fou una de les primeres intervencions de Michel dins el cercle de l’hispanisme universitari local amb un article que s’acordava al esperit del temps, L’utopie et l’action dans la Première Internationale en Espagne. 6. Llavors era un jove titular, tenia 28 anys. En les seves participacions posteriors, en les actes del cercle d’investigadors que animava Dérozier i que reunia a investigadors de generacions diferents, Michel Ralle s’allunyà del necessari lligam entre literatura i coneixement històric. En els títols de les intervencions publicades en 1971 i 1973, La bourgeoisie dans l’idéologie de la Première Internationale en Espagne i Affrontements de clase et création littéraire plantejava bastant be la nova problemàtica de l’hispanisme francès: la relació entre cultura, i, sobretot literatura, i historia. No deixara de mantindre en les seves publicacions aquesta relació però, passant el temps, el seu caràcter serà de manera mes dominant preocupat per temes mes directes d’història social o política.

En un article publicat al any 1985, Jean François Botrel es refereix a les publicacions del centre hispanista de Besançon, insistint en el que era el inici de una relació forta amb l’historia de part d’universitaris que no eren historiadors “de llei”, i que s’havien orientat en l’estudi de la premsa, que Botrel classifica dins de l’estudi de la cultura popular en sentit molt ampli7.

Amb molta prudència, Botrel parla del sorgiment d’una visió d’Espanya “depuis l’histoire”, i no d’una visió pròpiament històrica. També avança el concepte d’història concebuda com una “globalitat”. Finalment, la multiplicació de col·laboracions amb historiadors, i particularment, beneficiant dels canvis polítics que s’operaren a Espanya, les col·laboracions amb universitaris espanyols acceleraren el procés.

El mètode de treball històric especific fou introduït per algunes figures d’historiadors, amb una cultura impregnada de marxisme, Pierre Vilar, Manuel Tuñón de Lara, Noël Salomon, i una generació mes jove, la de Jacques Maurice i, com ho he senyalat, la deJoseph Perez.

La aportació dels historiadors al hispanisme fou sovint menyspreada, si deixem de costat a la d’en Pierre Chaunu o Fernand Braudel, però, com ho nota Bernard Vincent:

Il est vrai que tout au long de la période du franquisme, il a été difficile de travailler sur une bonne partie du XXe siècle mais le contraste entre Ancien Régime et époque contemporaine s’est longtemps maintenu. Depuis une dizaine d’années se sont développées des recherches portant sur le monde espagnol contemporain »

També nota que els primers setanta foren decisius.8

La acceptació fou difícil. En un acte d’homenatge a Jacques Maurice celebrat a la Universitat de nanterre en el 2014, Joseph Perez recordava que, als anys 50, l’hispanista que, com Jacques Maurice o ell mateix, decidia treballar en un tema de tesis que suposava recorre a fons considerades com no literàries sofria desil·lusions. Deia que llavors era considerat com un hispanista pels historiadors i com un historiador pels hispanistes, i que, finalment “uns i altres inclinaven a considerar-lo com a un aficionat.”9

“Amateurs” per molts, o en to depreciador, com a hispanólegs per d’altres als anys 20 del segle passat (Miguel de Unamuno o Jean Jacques Bertrand10).

I no era únicament es tractava de ressentit personal, també tota aquesta sorna era la senyal d’un conflicte permanent dintre de la universitat francesa entre estudis retòrics i estudis humanístics, entre la ciència de la representació i la ciència de la acció.

Han cambiat les coses avui?

Cambiar, francament, no ho sé…S’ha progressat amb la admissió d’una gran varietat de projectes de tesis transversals, que s’interessaven a qüestions allunyades del classicisme admès per la docència i manejaven eines provinent tan de la sociologia, del dret o de la filosofia, com a partir de les tendències recents, de la sociologia de les representacions, de les arts pictòriques, de la foto, del cine, capficant-se al estudi de temes com les qüestions de genero, de feminisme, etc. Però al mateix temps, els nous enfocaments van considerar els estudis històrics o sociològics com passats de moda perquè s’esforçaven de desenvolupar un esperit racional, i, per tant, la moda consistia a passar-se a enfocaments menys racionals i mes sensibles, tornant a l’ambigüitat de criteris que el escriptor Anatole France exposava: « L’histoire n’est pas une science, c’est un art, on n’y réussit que par l’imagination. » afirmant al mateix temps que « L’art n’a pas la vérité pour objet. Il faut demander la vérité aux sciences, parce qu’elle est leur objet. »11

Però els fets no indiquen una progressió regular, també s’han notat moments com els del entorn de la petita agrupació de civilitzacionistes de la Sorbona visqueren de manera dolorosa. Els cambis que s’operaren aquests últims anys semblaven aparèixer en el títol de l’ultim llibre col·lectiu que va codirigir Michel Ralle. Aquest títol puntua a la seva manera les seves inquietuds e intuïcions, Les grands récits. Miroirs brisés?

Ell mateix sentí el moviment de reacció hostil als civilitzacionistes quan a la Sorbona en el moment on la seva plaça no fou atribuïda a Aaron Cohen sinó, en un segon temps, a un «especialista de la imatge », mes lligat com ho hem dit a “enfocaments de moda” segons la formula de Francisco Rico evocada per Joseph Perez 12, o a una visió o interpretació literària de l’imatge fixa o mòbil. Tot el que va anar fent mal be d’aquesta manera quinze anys de treball fructífer.

Per tant, Michel Ralle no es va desanimar, i conservava la mateixa capacitat d’entusiasme i la mateixa energia. Las ultimes aportacions escrites las va publicar a la nostra revista, eren ressenyes molt treballades, molt ben escrites. Darrera del seu to posat i tranquil, es sentia l’immens interès per el que es podia publicar a Espanya. En un article publicat en el any 2016, La modernisation de Madrid (1860-1930). La part de l’histoire des habitants, sobre la obra publicada baix la direcció d’en Enrique Otero Carvajal, amb un títol de conjunt, « Historia de Madrid en la edad contemporánea ». Conclou aquesta llarga i metòdica ressenya desvelant, no sense humorisme, el que era el que havia sigut el seu interès permanent:

On a mentionné ces quelques questions parce qu’elles montrent la portée d’un projet dont la première qualité est de ne pas avoir contourné les obligations fondamentales de la recherche universitaire et, parmi elles, une rigueur méthodologique qui a imposé à ses auteurs tant d’heures de recherche patiente et curieuse dans l’espace glacé des archives. Cette entreprise originale confirme que reconstruire l’histoire d’une société urbaine est autre chose que faire d’une ville un actant dont la personnalité persisterait au-delà des avatars de l’histoire.

Metodi, rigor, disciplina quasi monacal, curiositat, paciència… i hores passades no en “las aigües gelades del calcul egoista”, sinó en els espais incomodes dels arxius d’Espanya.

D’altra banda, com ho nota Michel Ralle en la ultima ressenya que ens va enviar, la voluntat de l’investigador no era de “dire le vrai” sinó de «rendre compte de la réalité sociale », missió difícil, que necessita dedicació quasi total, humilitat i el sentiment permanent de que es cosa que mai s’acaba..

I no podem pensar això sense comprendre el que, Joseph Perez afirmava, a total contra-corrent de la nostra època, en el homenatge a Jacques Maurice:

 Núñez, Vilar, Salomon et Tuñón ont compris le marxisme : comme une méthode qui permet de mieux aborder les problèmes que posait l’évolution de l’Espagne. C’est ce que Pierre Vilar expose dans son livre « Or et monnaie dans l’histoire » ou encore dans « Une histoire en construction » : le matérialisme historique consiste à découvrir, sous ce que disent les gens et sous ce qu’ils pensent d’eux-mêmes, ce qu’ils sont en analysant ce qu’ils font.

Michel Ralle era fill d’aquesta escola, d’aquesta certesa de que l’estudi del que fa la gent permet posar en plena llum el que es. Del estudi de les existències el historiador deu buscar “le dieu caché” dels pobles, la seva mateixa essència. I tot queda obert, no definitiu, Michel ens deia: encara queden moltes investigacions per davant. Lo inacabat del treball de l’historiador es la seva mística, només fer un tros de camí, un tros curt però ben caminat, per que d’altres, mes joves, dintre d’altres circumstancies, puguin anar en davant i avançar un xic mes. Molts poden pensar que aquesta dedicació, tal com la estic definint, era quasi monacal. I ho era, però mes aviat com un jansenisme laïcista moral radical i no com una creença beata en el absolutisme històric.

  1. Hispanisme? Rara avis

Els primers setanta son els anys en que el hispanisme francès, fill de una visió d’Espanya pròpia a la corrent romàntica, la de “la leyenda negra”, que es suposava interessada de manera quasi exclusiva a temes i fons literaris i culturals (teatre clàssic, pintura, novel·la, poesia, etc), va transformar i ampliar els seus espais de recerca admetent la possibilitat d’usar de noves eines, per exemple las eines de la historia, de la economia o de la sociologia. Els representants de la corrent interessada per temes de societat no ho podien fer dins del hispanisme sense referencia mes o menys forta al patrimoni literari d’Espanya, i encara, deixant de costat el que fos el patrimoni escrit en català, basc o gallec. Els hispanistes eren llavors els fills directes de Prosper Mérimée o de la revista creada en 1899 Le Bulletin Hispanique que fou i que es encara la bíblia del hispanisme clàssic.

El canvi va fer-se a poc a poc, primer va aparèixer en els estudis clàssics, com ho mostra l’exemple de Jacques Soubeyroux, el que fou el meu professor d’espanyol de secundaria als anys 65-66. Va defensar la seva tesis en el any 76: Paupérisme et rapports sociaux à Madrid au XVIIIe siècle. Estaba en la pròpia línia que Albert Dérozier o Joseph Perez, amb cert interès en que els investigadors s’adonessin també al estudi de la Espanya contemporània. Dient això, vull indicar de pas que també s’afirmà la mateixa evolució als estudis americans.

Sense entrar de debò en qüestions disciplinaries, aquesta evolució fou bastant difícil, com ho nota Botrel:

De l’hispanisme français dans ses rapports avec l’Espagne contemporaine, on peut dire qu’il a désormais surmonté ses réticences “historiques” et qu’il se caractérise par l’intervention croissante de nombreuses disciplines non strictement “littéraires” dans une tentative originale, propre à une communauté scientifique ouverte, d’aborder la réalité espagnole contemporaine dans sa globalité, grâce à une coopération de plus en plus étroite avec les chercheurs d’Espagne et de l’hispanisme international. 13

Des del fi del segle XIX, les generacions successives d‟hispanistes que han alimentat la universitat francesa dels seus coneixements han trobat aquesta via prou estranya quan se l’examina amb certa distancia, de dedicar el seu treball i la seva investigació a una llengua, a un país, a una cultura i a les seves àrees d‟influència. Ser hispanista és cosa complexa i molt difícilment comprensible.

Primer perquè sembla derivada d’una visió centrista del mon, França situant-se al centre d’un mon cultural i ideològic exemplar que seria la mida de tot. Partint de la nostra historia, de la possible idiosincràsia nacional, estimem els altres com conjunts diferencials, deixant moltes vegades de costat el fet transcultural o contemplant-lo com manifestant-se a sentit únic, amb un concepte general que posa França com bressol de la civilització, dels drets humans i de les llibertats fonamentals.

La nostra formació ens fa lingüistes com ens fa historiadors, economistes, sociòlegs o especialistes de literatura o de teatre. La tria d’un espai d’investigacions a l’interior d’aquest espai general es debut a la pura casualitat o a les circumstàncies, aquestes ultimes sovint lligades a l’influència d’alguns mestres que condueixen a cadascú cap a una especialització en literatura o cap a una especialització en civilització o en lingüística. Aquest conjunt forma llavors una comunitat molt diversa de la qual els enllaços son l’idioma, la seva àrea d’ús i una mena d’afinitat amb les tècniques de transmissió intercultural, de traducció i d’interpretació, que posen el que les firma en una posició de “passeur”.

Vivim a un món científic particular que manlleva a les altres disciplines les seves tècniques, els seus mètodes i fins i tot els seus espais d’investigació. Per reprendre la paraula de l’abat Sieyès, enfront de les altres disciplines universitàries, som una mena de terç-estat de les ciències acadèmiques; nosaltres no som res als seus ulls, mentre que hauríem desitjat ser-ho tot. Però es deu a cadascú un tractament equitatiu, aquesta ambició de ser el tot i mai la part anima igualment als filòsofs, als sociòlegs, als matemàtics, els astrònoms, els físics o els historiadors… De manera general, la « disciplinarització » és a primera vista un afer de rànquing pràctic, de nomenclatura o de ordenació epistemològica del saber però les fronteres entre disciplines són sempre extremadament poroses. Es podria dir que, al domini del saber, tots manlleven a tots, però que cadascú es pretén d’essència singular.

A aquest fet d’estructura s‟afegeix el fet de les generacions. La primera va ser aquella dels postromàntics, nascuda de « l’extraordinària favor del qual gaudeix el viatge a Espanya a partir dels anys 1820 » com ho assenyalen Lucile i Bartolomé Bennassar. Aquest entusiasme va haver com conseqüència la multiplicació dels « viatges pintorescs » i relats de la mateixa aigua però també d’imponents labors d’història espanyola. Aquesta tradició es va perpetuar molt de temps encara durant el segle XX, sota una forma barrejant relació de viatge i assaig etnogràfic. Una literatura estranya, abundant, feta sovint de tòpics, que s’apagarà amb el fi del franquisme, quan Espanya deixarà de ser un objecte de curiositat, un objecte exòtic, en el sentit etimològic de la paraula. Un objecte de curiositat que podia fins i tot exaltar l’esperit de certs espanyols.

Als últims anys del segle XIX s’ha format l’hispanisme universitari, a la iniciativa d’una nova generació que va intentar introduir cert rigor dins dels estudis hispànics. Una figura central destaca, la de Alfred Morel-Fatio, que era arxivista, que fou el primer en aplica l’estudi d’aquells fons històrics dins de la coneguda École des Chartes. El primer viatge d’estudi de Morel Fatio el féu a Barcelona al any 1878, i publicà al any 1888 els seus Estudis sobre Espanya en que la part literària es troba equilibrada per la part d’estudis històrics que mostrava la seva inapetència per la visió romàntica d’Espanya.

Morel-Fatio nunca participó del enfoque de la crítica romántica del Quijote. Fue un positivista ortodoxo, que no compartía los postulados románticos.14

Durant la Segona República i la guerra civil i, sobre tot, després de l’arribada al poder dels franquistes, per motius de proximitat geogràfica i històrica i també debut a la atmosfera dels temps de la Alliberació de França al 1945, el hispanisme passara a una tonalitat mes apassionada i compromesa, davant la injustícia del manteniment del dictador i de l’oblit en que les potencies alliberadores van deixar Espanya. Joseph Perez, Noël Salomon, Pierre Vilar pertanyien a aquesta generació.

Llavors es quan es va manifestar gran interès per els fets de la guerra civil. Als primers seixanta, la publicació de dos llibres sobre la guerra civil, el de Hugh Thomas i el de Emile Témime i Pierre Brouet, animaren a molts joves estudiants a que s’interessessin al fet històric i a les seves conseqüències. A la Universitat de la Sorbona, a Toulouse, a Montpellier, Burdeos y Aix-en-Provence que eren llavors els grans focus universitaris de l’hispanisme, l’estudi de la literatura contemporània i de la historia recent començaren a ocupar un lloc no preeminent, però si substancial. Algunes ensenyances que rebíem portaven aquesta nova marca, en el meu cas, era el fet de joves docents, Jean Tena, Edmond Cros i, per el que toca als estudis americans, de Jean Franco.

En aquelles mateixos primers seixanta, l’ampliació de l’accés a la Universitat de les generacions nascudes a la postguerra tindrà una aportació especifica doble: entrara en els estudis amb arrels endinsades a la cultura popular i una sensibilitat diferent, especifica, la de molts fills d’exiliats polítics. La filiació ideològica de els que pertanyen a aquesta generació es fonamental. Que fossin fills d’anarquistes, de comunistes, de socialistes, republicans en sentit genèric, o de molts que havien abandonat la militància política o inclòs havien deixat de costat el propi sentiment d’exili, s’entroncaven amb les velles controvèrsies dels seus mestres en temes contemporanis. Al mateix temps, els fills dels peus negres de Marroc i d’Algèria, que pertanyessin a famílies sefardites o d’origen espanyol també accediren a la universitat i a les recerques hispanista. Traïen les seves pròpies àrees d’interès, com ho faran als anys setanta els exiliats o fills d’exiliats xilens, argentins o uruguaians.

Que serà del hispanisme als anys venidors? Les evolucions mostren que la capacitat multidisciplinària de les noves generacions, com les aportacions diferents d’investigadors vinguts d’altres cultures i d’altres espais, incloent als investigadors titulars de la universitat francesa que passaren per les universitats espanyoles permetran que benefici de renovacions permanents i plantejaments nous. Però ja es l’assumpte de les noves generacions, no tant el nostre. El moment actual es el de l’estudi de la fabrica de comunitats amb interessos divergents (surgeix el concepte de arxipèleg), de el que es diuen minories oprimides i ja no es el de l’estudi dels conflictes de classe. Aquesta moda ens condueix a molts d’entre nosaltres a passar-nos als cultural studies o a mantindre una posició d’observació prudent. .Les qüestions de genero, d’identitat, d’ego-documents, condueixen a una aproximació no holística del mon, sinó a una aproximació que fa passar els límits dels conflictes per altres criteris que els criteris de classe, que, de manera exactament simètrica, deixa de costat el tema econòmic i social per dedicar-se únicament a la persona, com si s’hagués perdut la capacitat del pensament històric a conduir a una visió holística del mon humà.

Michel Ralle ha intentat acordar dins d’un espai problemàtic obert aquestes dues tendències mecanicistes, la de una percepció segons la qual de la infraestructura manen les superestructures, o l’altra que pretén el contrari. L’ultima publicació que Michel Ralle havia publicat en el 2011 es mostra d’aquesta preocupació, buscar cert equilibri entre els fets i les percepcions que canvien al fil del temps.

Per concloure, en poques paraules, Michel Ralle era un home bo i faix meu l’homenatge que l’hi va fer Pau Luca Sánchez a Francisco Fernández Buey :

Un home bo és un home honest, generós, al·lèrgic al cinisme i disposat a comprometre’s amb causes nobles, encara sabent per endavant que probablement estan perdudes. Quan li passa alguna cosa dolenta a un home bo, sentim una barreja de tristesa i admiració, encara que no llàstima.15

En sentit molt personal, em faltaran aquests moments en que ens trobàvem per dinar en alguna tasca o restaurant de Paris i parlàvem de tot, dels fills, de projectes, de viatges. Quan vam publicar Manuelle Péloille i Cyril Trépier el nostre petit llibre sobre Catalunya, teníem que concretar una trobada d’aquestes per parlar-ne. No ho hem fet, el seu punt de vista em falta, perquè sempre venia revestit amb prudència, perícia i bonhomia, las qualitats que eren les seves, las d’un home bo.

1Ralle Michel. Les socialistes madrilènes au quotidien I (des origines de l’Agrupación à 1910). In: Mélanges de la Casa de Velázquez, tome 17, 1981. pp. 321-345.

2« Premières lectures espagnoles de la Révolution d’octobre », dans Cahiers d’Histoire, Paris, n°68,1997, p.25-37.

3« La HNP: une part de mythe dans la politique communiste ? », (Actes du colloque Imaginaires et symboliques dans l’Espagne du franquisme, dir. C. Serrano), Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, Bordeaux, Maison des pays ibériques, n°24, décembre 1996, p.82-96.

4¿« Una nueva imagen de España? Las huelgas del 62 ante las miradas de la opinión francesa y del exilio », dans R. Vega García, (coord.), Las huelgas del 1962 en España y su repercusión internacional, Oviedo, eds. Trea, 2002, p.379-394.

5Pierre Popovic, « La sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d’avenir », Pratiques, 151-152 | 2011, 7-38.

6L’utopie et l’action dans la Première Internationale en Espagne. Actes du VIe congrès national des hispanistes de l’enseignement supérieur, Annales littéraires de l’Université de Besançon, Paris, Les Belles Lettres, 1971, p. 83-107.

7Jean-François Botrel, L’Espagne contemporaine et l’hispanisme français : tendances actuelles, en Matériaux pour l’histoire de notre temps  Année 1985  3-4  pp. 16-18

8Bernard Vincent, « L‟hispanisme français etl‟histoire moderne et contemporaine », Zurita, n° 71, p.219-236.

9L’hispaniste qui, comme Maurice ou moi-même, décide de déposer un sujet de thèse qui ne suppose pas le recours à des sources considérées comme littéraires s’expose à des déboires : il passe pour un hispaniste aux yeux des historiens et pour un historien auprès des hispanistes ; les uns et les autres ont tendance à le considérer comme un amateur. »

Joseph Pérez, « La formation intellectuelle de Jacques Maurice », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 2 | 2015,

10Bertrand J.-J.-A. Figures d’hispanologues.. In: Bulletin Hispanique, tome 24, n°4, 1922. pp. 343-360;

11Le jardin d’Epicure, 1894.

12“La formation intellectuelle de Jacques Maurice”,…

13Jean-François Botrel, L’Espagne contemporaine…, p. 18

14Ricardo García Cárcel, « De Alfred Morel-Fatio a Pierre Vilar », Mélanges de la Casa de Velázquez, 37-2 | 2007,

15Un home bo, , El Pais, 21 de agost 2017.

La fausse-bonne idée: le droit de pétition

Le Président de l’Assemblée Nationale française, Richard Ferrand a adressé aux députés français un courrier de quelques feuillets immédiatement rendu public.

Ce courrier informe les députés de l’état d’avancement de divers sujets qui peuvent relever de la compétence de la Présidence: travaux entrepris, amélioration des conditions de travail matérielles des députés et statutaires des assistants parlementaires.

Il informe également sur le projet de réforme du Règlement de l’Assemblée. Il prévoit de resserrer le temps accordé aux question au gouvernement, et de rendre plus fluides les échanges, or le timing imposé dépend de la Conférence des Présidents.

Mais, plus intéressant, il propose de « revivifier le droit de pétition, celles ayant recueilli un nombre significatif de signatures pourraient par exemple donner lieu à un débat en séance. » La proposition reste vague, sans développement, mais tente visiblement de proposer cette voie pour satisfaire l’une des revendications des gilets jaunes, celle du RIC, en permettant de fixer un seuil au nombre de signatures recueillies pour ouvrir un débat sur la question posée.

J’ai tendance à penser que quand on n’a pas d’offre autre que le droit de pétition comme alternative, c’est que le droit démocratique de représentation et mandature est défaillant.

Dans un article écrit il a plusieurs années,  je m’étais intéressé à la façon dont le franquisme, au début des année soixante, tentait de modifier quelque peu son image d’Etat autoritaire en promouvant à la fois l’ultralibéralisme économique et en déployant un discours pseudo-démocratique savant pour expliquer que la « démocratie parfaite » dépendait de l’usage de ce  droit venu de la tradition ecclésiale catholique.En effet, le droit de pétition est central dans le Droit Public Chrétien, puisqu’il est le seul recours possible du peuple (ou de la communauté) devant une décision du Souverain. Au cours du troisième Congrès catholique, qui s’est tenu en octobre 1892 à Séville, c’est-à-dire dans les débats postérieurs à la publication de l’Encyclique Rerum Novarum (Léon XIII, 15 mai 1891), c’est ce droit qui est mis en avant pour combattre la menace de laïcisation des Etats et le recours au suffrage universel, qui s’applique en Espagne en tant que droit de vote pour tous les hommes de plus de 25 ans sans condition censitaire depuis quelques semaines:

Insistiendo, pues, en lo acordado por el Congreso Católico de Zaragoza, el derecho de petición, que asiste a todos los españoles, según la Constitución vigente, debe ejercitarse sin interrupción alguna por los católicos, mientras existan escuelas laicas toleradas por el Estado con infracción del art. II de la misma Ley fundamental y mientras no se conceda a la Iglesia la inspección que le corresponde en la enseñanza.

La charge de « revivifier » le droit de pétition à l’espagnole était confié à un membre connu de l’Opus Dei, Laureano López Rodó.

Comme certains journalistes le soulignent, voici un droit ancien, peu usité qui réapparaît dans le discours politique de la majorité. Droit ancien certes, mais droit démocratique?

J’en concluais ceci:…

« le droit de pétition devient, si l’on suit le discours de López Rodó, « el colofón que cierra perfectamente el sistema representativo », autrement dit la seule voie de recours et d’intervention du peuple dans les affaires de la Cité. Le corps social dispose donc d’un maillage réactif (une sorte de système nerveux) qui peut faire parvenir des informations à sa tête pour la préservation du bien commun du corps tout entier. Cette communication c’est le droit de pétition, activation du système nerveux social, merveilleuse mécanique représentative qui vient en couronner la perfection. Comme l’analysent fort justement Francisco González Navarro et José Francisco Alenza García dans leur ouvrage commentant la loi de novembre 2001 [15]: la loi de 1960 consistait à revivifier une fonction ancienne du droit de pétition en tant que mécanisme compensatoire démocratique, autrement dit pour pouvoir ne pas concéder d’autres libertés politiques. Ni toutes les libertés qui lui sont naturellement associées, comme le droit de réunion et les droits d’expression et d’opinion au sens large, ni non plus l’exercice du droit de vote pour l’élection des députés (procuradores), ce qui reviendrait à changer la nature de l’édifice de l’Etat en restituant la souveraineté au peuple conçu comme un ensemble d’individus formant une volonté générale, ce qui, bien évidemment renvoyait au concept rousseauiste de l’Etat, volonté tellement redoutée par les élites.

Ce droit devient dans ce discours la marque de la générosité extrême de la tête qui condescend à écouter toute partie du tout (puisque l’individu est réduit à cette portion congrue). Une générosité sans limites puisque López Rodó fait remarquer qu’il était même accordé aux femmes mariées ! On ne sait pas s’il s’agissait d’épater les Procuradores devant l’audace d’un discours aux nettes inflexions savantes ou si le souci était de se montrer brillant et digne d’un grand avenir aux yeux des faiseurs de carrière. On reste étonné par l’aristotélisme vibrant du Ministre qui cite même nommément l’auteur du Livre des Politiques, quand il soutient que les dimensions idéales de la Cité étaient les limites de la portée de la voix humaine (on peut supposer qu’il pense aux limites de l’hémicycle lui-même) ! »

Résultat de recherche d'images pour "ane boeuf"

A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto …

 

L’ambiguité de l’article 15 du Traité d’Aix-la-Chapelle

Dans le cadre que nous avons essayé de comprendre, autrement dit dans le cadre du bilinguisme transfrontalier proposé par le texte, on peut se demander si, dans les faits ce bilinguisme (dont le Président a bien dit, qu’à ses yeux, il ne pouvait être confondu avec la coofficialité).

Voici ce que le quotidien Ouest France retient de son discours sur la langue corse du 6 février dernier (vous pouvez aussi ire le discours du président ici:

Emmanuel Macron a fermé la porte à la reconnaissance de la langue corse comme langue officielle au même titre que le français. La langue française « a été le premier sédiment » de la France, a-t-il estimé, jugeant « indispensable que nous gardions ce qui nous a faits ».

« La langue corse doit être préservée et développée », a-t-il néanmoins concédé, et le « bilinguisme pleinement reconnu et accepté » mais « le bilinguisme, ce n’est pas la co-officialité », a précisé le chef de l’État, prévenant qu’il n’accepterait « jamais de réserver à celui qui parle corse tel ou tel emploi ».

Le bilinguisme « est la reconnaissance de la diversité » mais « n’est pas une nouvelle frontière dans la République, la division de la Nation et du peuple français », a-t-il poursuivi…

Dans le discours d’Emmanuel Macron on trouve une ébauche de définition du bilinguisme qui n’éclaire pas la question. Même la notion de « premier sédiment » est contestable. S’il est fait allusion à l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, nous retrouvons le sens profond du discours de continuité de’Emmanuel Macron, continuité entre l’ancien et régime et notre temps, l’une de ses marottes:

…dans la République française, et d’avant même la République, il y a une langue officielle, et c’est le français.

Cette ébauche correspond à que nous pourrions appeler une idée reçue, un lieu commun, érigé en dogme, en ignorant les travaux des sociolinguistes (au Canada en particulier) qui distinguent plusieurs types de bilinguisme (additif, soustractif,etc.), ce qui ne permet pas de généraliser « l’enrichissement éventuel » du fait bilingue:

Le bilinguisme, c’est le contraire de ce qui exclut ou ce qui discrimine. C’est le fait de voyager entre plusieurs univers linguistiques. C’est un enrichissement, une ouverture. La défense légitime de la langue corse ne doit donc pas relever d’une logique de l’entre-soi qui pourrait mener, par exemple, à la fermeture du marché du travail à qui n’est pas Corse ! Mais elle doit permettre de mieux s’enraciner à bon escient.

 

Nous pourrions objecter que le bilinguisme est une affaire privée qui témoigne des variétés de contacts ou d’imprégnations culturelles des personnes et des familles. On ne comprend donc pas vraiment pourquoi la loi (ici le Traité, qui, une fois ratifié aura force de loi) tente de légiférer ce qui est de l’ordre de la vie privée. Ou alors le terme de bilinguisme vient masquer celui qu’on ne veut pas entendre, celui de coofficalité.

Soyons concrets. Est-ce que l’article 15 prévoit que les mairies de ces territoires devront gérer leur accueil au public dans les deux langues? Est-ce que la classe de l’école primaire de ces territoires devra permettre l’apprentissage et l’usage des deux langues? Est-ce que l’affichage commercial devra ou pourra se faire dans les deux langues?  Il n’y a pas de réponse à ces questions. D’autres questions se posent: y-aura-t-il réciprocité? Dans quels territoires allemands?

Enfin pour finir, on peut se poser la question de la survie de l’alsacien. Quelques expériences associatives défendent le concept de bilinguisme en Alsace mais pas comme pourrait l’entendre le président, elles préconisent et appliquent un bilinguisme immersif alsacien-allemand, « pour sauver l’alsacien » menacé de disparition. Malgré les menaces d’arrêts des aides et subventions, elles ont réussi à faire céder le Rectorat, autrement dit l’Etat.

Le traité d’Aix-la-Chapelle et le bilinguisme

Depuis quelques jours, la chronique médiatique se déchaîne à propos des critiques avancées par les uns et les autres (les « souverainistes » français, dit-on) contre le Traité portant  « sur la coopération et l’intégration franco-allemandes » signé entre la France et la RFA le 22 janvier dernier. Ce traité dit « d’Aix-la-Chapelle », renoue avec une tradition remontant à 1963 de traités bilatéraux qui définissent et redessinent les contours de la coopération franco-allemande. Je note que le Traité d’Aix-la-Chapelle est « de coopération et d’intégration », le second terme de son intitulé étant sûrement celui qui a créé le plus d’équivoques et attiré le plus de critiques.

Sans enter dans le détail du texte, relativement bref par ailleurs (12 pages et 28 articles) pour déterminer si cette intégration voulue est synonyme de perte de souveraineté ou de mise en commun des ressources, je retiens que le préambule indique que les deux parties agissent, dans le cadre de ce traité « conformément à leurs règles constitutionnelles et juridiques nationales respectives ». Cette conformité suppose que le traité soit ratifié par les deux parlements et que son contenu soit conforme aux constitutions respectives des deux Etats, examen qui revient aux tribunaux constitutionnels de chacun des deux pays.  S’il y a conformité le traité devient un texte de rang constitutionnel, s’il n’y a pas conformité sur tel ou tel point ou aspect, soit il est modifié et renégocié, soit la constitution est modifiée selon les procédures connues d’avance et fixées par le texte fondamental lui-même.

Langues d’apprentissage

Voici donc la question qui se pose. Dans le texte du traité de 1963 la question des langues est placée sous le signe exclusif de leur apprentissage:

Les deux Gouvernements reconnaissent l’importance essentielle que revêt pour la coopération franco-allemande la connaissance dans chacun des deux pays de la langue de l’autre. Ils s’efforceront, à cette fin, de prendre des mesures concrètes en vue d’accroître le nombre des élèves allemands apprenant la langue française et celui des élèves français apprenant la langue allemande.

Dans le dernier texte, la question de l’apprentissage est toujours évoquée dans le chapitre 3, « Culture, enseignement, recherche et mobilité ». Est rappelé le rôle de l’OFAJ et encouragée la mise en place de programmes destinés à la jeunesse et d’une plate-forme numérique. Dans les articles 10 et 11 on retrouve les mêmes propos, dans un langage correspondant au contexte actuel, c’est-à-dire en mettant plus l’accent sur les coopérations dans l’enseignement supérieur:

Article 10
Les deux États rapprochent leurs systèmes éducatifs grâce au développement de l’apprentissage mutuel de la langue de l’autre, à l’adoption, conformément à leur organisation constitutionnelle, de stratégies visant à accroître le nombre d’élèves étudiant la langue du partenaire, à une action en faveur de la reconnaissance mutuelle des diplômes et à la mise en place d’outils d’excellence franco-allemands pour la recherche, la formation et l’enseignement professionnels, ainsi que de doubles programmes franco-allemands intégrés relevant de l’enseignement supérieur.
Article 11
Les deux États favorisent la mise en réseau de leurs systèmes d’enseignement et de recherche ainsi que de leurs structures de financement. Ils poursuivent le développement de l’Université franco-allemande et encouragent les universités françaises et allemandes à participer à des réseaux d’universités européennes.

Donc rien de bien nouveau si ce n’est qu’on est étonné d’apprendre entre les lignes qu’il y a encore une difficulté à reconnaître les diplômes acquis dans un pays ou dans l’autre, des décennies après la mise en place des coopérations universitaires, mais c’est l’une des réalités européennes: il y a de véritables politiques de protection des diplômes nationaux en Europe relevant de la crainte d’une concurrence déloyale dans les métiers de haute qualification.

Langues d’usage et bilinguisme

Pour entrer dans le vif de la question, il faut tout d’abord comprendre que nous sommes dans le traitement des questions transfrontalières (chapitre 4). La proposition est celle qui verra la mise en place d’un « comité de coopération transfrontalière » (Art. 14) dont le rôle n’est en rien nouveau si on se fie aux structures de dialogue déjà instaurées dans un cadre interrégional, avec l’eurorégion  Pyrénées-Méditerranée qui rassemble les Baléares, l’Occitanie et la Catalogne, par exemple. Ici la nuance tient au fait que ce comité sera piloté par les deux Etats, même si les entités transfrontalières locales y seront associées, ce qui n’est pas le cas dans les instance de coopération interrégionales qui entrent dans le domaine de compétences des seules régions et dans un cadre juridique européen (Règlement (CE) n°1082/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006, Règlement (CE) n°1302/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013).

Là ou il a un réel changement c’est quand on lit l’article 15 du traité. Que stipule-t-il?

« Les deux Etats sont attachés à l’objectif du bilinguisme dans les territoires frontaliers et accordent leur soutien aux collectivités frontalières afin d’élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies appropriées.  »

On peut remarquer que la promotion du bilinguisme n’est définie que vaguement: bilinguisme dans l’affichage commercial? Bilinguisme dans les administrations des « territoires frontaliers », autrement dit, dans les communes, les Intercoms, peut-être aussi les région entières. Disons, pour être clairs: l’Alsace est-elle un « territoire frontalier » ou seules le sont les communes dont l’une des limites est la frontières franco-allemande? Ou, faut-il comprendre que l’allemand pourrait être envisagé comme l’autre langue de l’Alsace ou seulement comme l’autre langue de zones strictement frontalières, à Strasbourg et à Kehl mais pas à Hagenau ni Freudenstadt?

Dernier point: la question elle-même du bilinguisme pose problème.

La Constitution française stipule dans  son article 2 que « La langue de la République est le français. »Cet article s’applique partout sur le territoire français, même en Corse où une proposition votée en 2013 par le parlement corse proposant que le corse soit langue co-officielle de l’Île a été rejetée par l’Etat, rejet confirmé par Emmanuel Macron en février 2018: «  »Le bilinguisme, ce n’est pas la co-officialité ». Formule mystérieuse, puisqu’on peut se demander alors ce que peut bien être le bilinguisme étendu à des espaces publics (« territoires » dit le texte), et non pas limité à des pratiques privées? Personne n’a jamais interdit à personne de parler allemand en Alsace.

Introduire le principe de bilinguisme de territoires c’est consacrer une co-officialité de fait des deux langues dans le même espace. Envisagé ainsi, le Conseil Constitutionnel devra trancher et nous expliquer en quoi le bilinguisme n’est pas la co-officialité. S’il n’y a en effet pas de signe égal juridique entre les deux langues sur ces territoires, c’est qu’il n’y a pas et il n’y aura pas de bilinguisme territorial. Sinon il faut adopter le schéma de la constitution espagnole qui, dans son article 3, ne se pose pas la question oiseuse de la différence supposée entre co-officialité et bilinguisme, mais bien de l’application de plein droit du principe bilingue:

Article 3.
1. Le castillan est la langue espagnole officielle de l’État. Tous les
Espagnols ont le devoir de la savoir et le droit de l’utiliser.
2. Les autres langues espagnoles seront également officielles
dans les Communautés autonomes respectives, conformément à
leurs statuts.

Je remarque pour finir que sur le site officiel franco-allemand, dans le résumé des 15 objectifs du traité, cet élément n’apparaît pas.

L’anticapitalisme est-il devenu tendance?

Si vous lisez l’article du journal El Pais qui fait la synthèse du bilan de l’année 2018 et de ce que l’on peut attendre en 2019, vous y trouvez la mère d’un discours analytique officiel convenu: tout change, et le temps où l’ancien résiste encore et le nouveau  n’est pas encore là. Une sorte d’ère révolutionnaire ouverte depuis trois ans qui dessine deux camps: de façon très imprécise celui des gagnants  (ceux qui ont su « cabalgar la ola de la nueva economía »?) et celui des perdants dont la liste est longue. En Occident, l’auteur énumère  les ouvriers, les classes moyennes ne disposant pas de « la culture suffisante pour affronter les nouveaux défis », les agriculteurs vivant de subsides qui ne savent pas comment faire face à la concurrence, jeunes qui ne s’insèrent plus dans le marché du travail. Si on ajoutait les vieux, les retraités on aurait là l’énumération de la quasi-totalité du spectre social européen, une immense majorité qui (hélas, pensent de plus en plus d’analystes) dispose encore du droit de vote pour exprimer son refus de crever sans combattre, en particulier aux prochaines élections européennes (« Dadas sus características —cierta percepción de lejanía—, las citas electorales europeas son terreno muy fértil para el voto de protesta. »).

L’auteur (Andrea Rizzi) semble ne pas se rendre compte que s’il n’y avait pas d’élections (ou de vote intermédiaire) c’est la rue qui parlerait, pourtant il a l’exemple français sous le nez.

Parlons de cet exemple. Comme beaucoup j’ai entendu Emmanuel Macron prononcer ses trois vœux hier soir. Chiffre trois emprunté aux facultés du génie de la lampe d’Aladin (la lampe est vendue 8 euros 26 sur Amazon):

Boland 00627 – Genie Lampe, Bijoux, Env. 12 x 23 cm

Plus sérieusement, le chiffre trois du discours est un classique de la dissertation argumentative française et notre Président est un bon élève respectueux des effets nécessaires et suffisants de la rhétorique académique, un  peu trop peut-être.

Au-delà de cette application très scolaire du triptyque ressassé ad nauseam, j’ai trouvé, glissé au beau milieu du discours, un élément de langage assez curieux quand on sait d’où vient Emmanuel Macron, élément qu’aucun journaliste ou commentateur n’a relevé. Je cite

« Nous sommes en train de vivre plusieurs bouleversements inédits : le capitalisme ultralibéral et financier trop souvent guidé par le court terme et l’avidité de quelques-uns, va vers sa fin ; notre malaise dans la civilisation occidentale et la crise de notre rêve européen sont là. »

Que vient faire ici cette prédiction qui n’est pas sans rappeler les prémonitions réformistes sur « la mort inéluctable du capitalisme »?  Voici que l’ancien de chez Rothschild renie son propre passé, au sein du département « fusions-acquisitions » de cette banque d’affaires? Le pari de demain est-il de combattre le capitalisme, de le laisser mourir de sa capacité auto-phage ou de la moraliser (libéral, oui, mais pas ultra)… N’y a-t-il pas non plus une certaine dose de xénophobie que de pointer du doigt « l’avidité de quelques-uns » et d’en faire la source du malaise (freudien) dans la civilisation « occidentale »?

Tout ceci est retors, ambigu et correspond bien à ce que ce personnage a appris: pour gagner il faut dire à chacun ce qu’il attend, quitte à dire dans le même discours une chose et son contraire. On appelle ça « segmenter ». Mais à trop segmenter on devient incompréhensible, en tout cas le discours présidentiel apparaît comme ce qu’il est: un exercice scolaire.

Enfin, il y a tout de même un vrai malaise, la page de vœux que j’ai lue sur le site de l’Elysée ce matin était datée du 31 décembre … 2019!

 

Sociologiser le politique

Deux réflexions qui tentent de se hausser au niveau « sacré » de l’analyse péremptoire ont attiré mon attention ces jours derniers.

La première est celle du sociologue Alain Bertho qui à propos des « gilets jaunes » déclare:  « On ne peut pas sociologiser trop le mouvement des gilets jaunes. Visiblement c’est un mouvement de la France des petites villes, de gens qui ne sont pas très riches. »  (Regards.fr, jeudi 29 novembre 2018). Le malaise de cette science du social découpée en une multitude de sous-spécialités sectorielles dont je vous épargne la liste est évident. L’objet d’études « gilets jaunes » semble échapper à toute insertion dans telle ou telle catégorie d’analyse, qu’elle soit  sociale, électorale ou philosophique (il est « insaisissable » dit Alain Bertho) et en dehors de la maigre définition qu’Alain Bertho en donne (« mouvement de la France des petites villes »),  cette difficulté est au  fondement d’une réticence certaine de cet universitaire qui lui vaut sur Youtube un chapelet de critiques quelquefois très acerbes.

La seconde est liée au résultat des élections régionales andalouses, scrutin qui s’est déroulé dimanche dernier et qui a entériné un très fort recul (qualifié d’historique) du Psoe, une progression spectaculaire de la droite ultra-libérale (Ciudadanos) le recul de la mouvance Podemos/IU andalouse (la liste Adelante) et l’irruption d’une mouvance nationaliste xénophobe (le mouvement Vox) qui obtient 12 sièges sur 110 et près de 400 000 voix. Les explications existent à ce surgissement :pression migratoire, chômage et pauvreté, corruption des élites socialistes. Le quotidien La Vanguardia parle lui de dystopie, faute de mieux. Pour lui c’est là l’effet de ce « fantôme qui parcourt l’Europe », du réveil d’un Béhémoth menaçant, d’un fascisme qui n’en porte pas le nom, en quelque sorte.

Nous voici donc devant deux dystopies, autrement dit deux récits du monde dans lequel nous vivons, difficilement saisissables par l’analyse classique. Revenons sur le sens même du terme dystopie. C’est un récit social, la projection fictive d’une pensée sombre. Le dictionnaire La Toupie donne comme exemple le roman 1984 de Georges Orwell.

Le journaliste de La Vanguardia qui analyse le résultat de ces élections y voit reflétée la dystopie trumpienne, une vision d’un monde où le bonheur n’est plus de mise puisque « les gens heureux » sont assaillis de tous côtés par le mal. Ce mal c’est le politiquement correct (les lois contre les violences faites aux femmes, par exemple), la menace d’éclatement de  l’Espagne (la question catalane y est pour beaucoup) , les flux migratoires, etc. Les lignes de programme de Vox sont assez éloquentes et très proches d’autres mouvements nés en Europe au cours de ces trente dernières années qui ont acquis une authentique puissance électorale.  En tentant de savoir d’où viennent ces 400 000 voix, le journaliste Carles Castro, après un subtil jeu de bonneteau avec les chiffres et en usant de catégories étranges (votes « structurels » de gauche, etc.) en conclue:

En el caso de Vox, han convergido votantes de la derecha clásica, pero también sectores populares en contacto con la inmigración que hasta ahora votaban al PSOE o a Podemos (o que no votaban). Y esa hipótesis se apoya en el hecho de que los resultados de la izquierda en zonas con alta presencia migratoria suelen situarse por debajo de la media (y los de Vox, por encima). Y eso ha ocurrido incluso en históricos feudos socialistas o comunistas.

Cette vielle antienne selon laquelle c’est la gauche qui fait l’extrême droite est familière aux analystes français, puisque leur dogme a toujours été que le vote FN (ou RN) est en bonne partie un ancien vote communiste. J’en veux pour preuve qu’en évoquant l’histoire du poujadisme, les journalistes ne cessent de répéeter qu’ne son temps ce mouvement avait été soutenu par le PCF. Or aujourd’hui cette façon d’analyser les poussées de l’extrême droite n’ont aucun sens puisqu’il y a bientôt plus d’une génération qu’il n’y a plus de vote communiste. Ajoutons, pour donner bonne mesure que, même au temps de leur puissance militante et électorale, les PC d’Europe, hormis le PCI dans les années 40/50, n’ont été hégémoniques chez les ouvriers.